מסתבר כי התופעה של הקלטת המשתמשים המעבירים פקודות לרמקולים חכמים, ולהעביר את ההקלטות הללו לעובדים אנושיים המאזינים להן, איננו בלעדי לאמזון (Amazon). תחקיר של ערוץ טלוויזיה בלגי חושף כי גוגל (Google) נוקטת באותה השיטה בדיוק, ומעבירה הקלטות של משתמשי הרמקולים החכמים מתוצרתה לעובדי קבלן חיצוניים, הנדרשים לתמלל במדויק את תוכן ההקלטה.

ההקלטות עשויות להכיל מידע אישי או אף תיעוד של רגעים רגישים. למרות שגוגל טוענת כי בקובץ ההקלטה לא נשמר כל פרט מזהה, הרי שתוכנן עשוי לחשוף את המשתמש ובמסגרת התחקיר הצליחו העיתונאים לזהות מספר כתובות פרטיות שנמסרו במהלך שיחות אשר הוקלטו באקראי. חמור מכך, כמה מאות מההקלטות שנמסרו לידי העיתונאים סווגו כהקלטות שבוצעו בטעות, כלומר הרמקול זיהה בשוגג את פקודת ההפעלה ״OK Google״ והקליט את המשתמש ללא ידיעתו.

העובד שמסר את ההקלטות לערוץ הטלוויזיה מספר כי כבר הזדמן לו לשמוע הקלטות מביכות רבות, בהן חיפוש תכני פורנו, מריבות משפחתיות, ובמספר מקרים אף האזין למה שנשמע כמצב חירום רפואי. לגוגל אין הוראות ברורות כיצד על העובדים לנהוג במקרים כאלו.

בעוד שתנאי השימוש ברמקולים החכמים של גוגל מתירים לחברה להשתמש הקלטות לצורך שיפור השירות, קשה להאמין כי משתמשים רבים מודעים כי לא מדובר בהכרח במנגנון אינטליגנציה מלאכותית, וההקלטות שלהם עשויות להישלח לעובדים אנושיים שיאזינו להם. גוגל בתגובתה לא הכחישה אף פרט מבין מסקנות התחקיר, ורק ציינה כי כמות קטנה יחסית, רק 0.2 אחוז מכלל ההקלטות הנעשות באמצעות הרמקולים החכמים שלה, מועברות לעיבוד אנושי.