Whatsapp

אפליקציית וואטסאפ (WhatsApp) עומדת בפני תביעה שהוגשה נגדה על ידי התאחדות ארגוני הצרכנים בגרמניה, בגין טענות לאיסוף ושיתוף נתוני משתמשים עם החברה שהיא נמצאת בבעלותה – פייסבוק (Facebook).

הדברים הם תוצר של החלטה רשמית שהתקבלה בחודש אוגוסט 2016 על ידי וואטסאפ, אשר החלה לחבר מספרי טלפון של המשתמשים עם מערכות פייסבוק לצורך מעקב אחרי "מדדים בסיסיים" לדבריה. בנוסף מסתמן כי וואטסאפ גם שולחת את מספרי הטלפון של אנשי הקשר למשתמשי פייסבוק, אפילו אם הם אינם משתמשי וואטסאפ. משתמשי יישום ההודעות שבחרו לצאת מהתכנית של פייסבוק לשימוש בנתונים לצורך מיקוד מודעות, לא מקבלים כל אפשרות לעצור לחלוטין שיתוף נתונים.

גופים ממשלתיים בגרמניה הורו לפייסבוק כבר לפני כ-4 חודשים להפסיק איסוף ואחסון נתוני משתמשי וואטסאפ במדינה, ובדצמבר האשימה הנציבות האירופית את הרשת החברתית במתן "מידע שגוי או מטעה" למשתמשים. בתגובה לדברים אמרה וואטסאפ כי מדיניות הפרטיות שלה והתנאים תואמים את החוקים הקיימים ועם ההנחיות הרגולטוריות של האיחוד האירופי.

אלא שהתאחדות ארגוני הצרכנים בגרמניה הודיעה כי היא לא מתכוונת לוותר הפעם, ותובעת צו מניעה להפסקת שיתוף הנתונים ולצורך אילוצה של פייסבוק למחוק את כל נתוני משתמשי וואטסאפ בגרמניה, תוך האשמת שתי החברות בניצול לרעה של אמון המשתמשים בהן.