Galaxy Fold, הטלפון המתקפל של סמסונג (Samsung) כבר חווה סערה בעת שנסדק המסך כשהגיע למספר סוקרים. כעת עלו גם תמונות של מה שנראה כגרסה מעט מוקדמת שלו מפורקת לחלקיה השונים. התמונות כבר הוסרו, אך הן עלו מחדש לאתר The Verge, אולם טרם ניתן לדעת על תהליך הפירוק של המכשיר, כגון האם הוא מסובך מאוד לתיקון.

מה שכן ניתן לראות הוא שהקיפול מחוזק בשלושה צירים נפרדים – למעלה, למטה ובאמצע. בין הציר העליון לאמצעי עוברות שתי רצועות חוטי חשמל המסומנות באות R, מה שעשוי להצביע על כך שהן מיועדות להעביר אותות וידאו לחציו הימני של המסך המתקפל, בעוד רצועה נפרדת המסומנת ב-L מעבירה אותות לחצי השמאלי. התאוריה הזו, לפיה שני חצאי המסך עובדים בנפרד, נסמכת על כך שסוקרים הבחינו כי בעת גלילת תוכן על המסך שני החצאים שלו לא זזים יחד באופן מושלם.

מלבד שני חצאי המסך הפנימי הזקוקים כנראה לאותות נפרדים, מצויד המכשיר גם בשתי סוללות, וחלק מהחוטים העוברים בין הצירים מן הסתם מיועדים להטעין את הסוללה הרחוקה יותר משקע הטעינה.

פרטים נוספים צפויים להיחשף על ידי מעבדות בעולם המערבי שיבצעו פירוק של המכשיר מייד לאחר השקתו בסוף השבוע.