שירותי הזרמת מוזיקה, שבעבר עוררו את התנגדותה של תעשיית המוזיקה, הפכו למקור ההכנסה העיקרי שלה, כך לפי דו"ח של IFPI – הפדרציה הבינלאומית של התעשייה הפונוגרפית לסיכום 2018.

לפי הפדרציה, ההכנסות ממוזיקה מוקלטת, כלומר לא כולל הופעות, הסתכמו בשנה שעברה ב-19.1 מיליארד דולרים, עם עלייה של 9.7% לעומתה שנה הקודמת. זו העלייה הגדולה ביותר בהכנסות התעשייה מאז 1997, והרווח הכולל הגבוה ביותר שרשמה התעשייה מאז 2006.

לא פחות מ-46.9% מההכנסות הגיעו משירותי הזרמה דוגמת Apple Music ,Spotify ו-Deezer, כאשר 37% היו ממנויים משלמים ועוד 10% מפרסומות שמושמעות למשתמשים שאינם משלמים. מספר המנויים המשלמים לכלל השירותים הללו הגיע בסוף 2018 ל-255 מיליון, והכנסותיהם עלו ב-34%, ל-8.9 מיליארד דולרים.

הורדות מוזיקה בתשלום אמנם רשמו ירידה של 21.2%, אך גם הן עדיין מהוות 12% מהכנסות התעשייה. סך כל ההכנסות ממכירת מוזיקה דיגיטלית לצרכנים מהווה 58.9% מהתעשייה. זאת בעוד מכירות מוזיקה פיזית ירדו ב-10.1% ל-4.7 מיליארד דולר, המהווים 24.6% בלבד מכלל הכנסות התעשייה.