Whatsapp

אין כמעט משתמש ב-WhatsApp שלא חווה זאת: התראות זרות שמתחילות להופיע על צג המכשיר בעקבות הוספה לקבוצה ללא אישור. עדכון חדש באפלקציית ההודעות המיידיות יאפשר לשים סוף לתופעה.

העדכון מביא עימו אפשרות פרטיות חדשה אותה ניתן יהיה למצוא תחת הגדרות החשבון, והיא תאפשר לבחור לאלו אנשי קשר אתם מתירים, אם בכלל, לצרף אתכם לקבוצה ללא אישור מראש.

ברירת המחדל היא 'כולם' – כך שהצירוף לקבוצה נעשה ללא הזמנה וללא אישור. לצידה ימצאו קיימות שתי אפשרויות נוספות: 'אנשי קשר' או 'אף אחד' אשר מאפשרות רק לאנשים מרשימת אנשי הקשר לצרף לקבוצה ללא הזמנה או לאף אחד כך שהצירוף לקבוצה יכול להתבצע רק דרך הזמנה שנשלחת באופן אישי לנמען.

עדכון הפרטיות זמין כבר עתה למשתמשי אנדרואיד ו-iOS, אך נפרס באופן מדורג. כאשר סיום הפריסה צפוי להתבצע תוך מספר שבועות.