Overwatch

בליזארד (Blizzard) מתכננת לשחרר עדכון ענק למשחק הפופולרי Overwatch, אולם לא יהיה להוריד אותו ולהתקין בדומה לעדכון רגיל. לפי נציג החברה, העדכון כה רחב שידרוש את התקנת המשחק כולו מחדש.

"העדכון הגדול הבא יביא כמה שינויים יסודיים למדי למשחק. מספר השינויים שאנחנו מכניסים הוא עד כדי כך משמעותי, שאנחנו לא יכולים לספק רק תיקון על התוכן הקיים. כתוצאה מכך, כאשר העדכון הבא יושק, המשתמש נדרש להתקין מחדש את המשחק כדי לטפל בשינויים אלה.", לפי לשון ההודעה.

בחברה אמרו כי מטרת העדכון הוא לשפר את חווית המשחק, והיא מודיעה על כך מראש על מנת לאפשר למי שאין ברשותו חיבור יציב לאינטרנט להתכונן לכך. כרגע אין עוד תאריך שחרור סופי ולא ברור מהו נפח ההורדה שיידרש כדי  להתקינו מחדש על המחשב.