Google Play Protect Logo

גוגל (Google) חושפת כי במהלך שנת 2017 הצליחה מערכת Play Protect, המבוססת על למידה ממוחשבת (Machine Learning) וניתוח אוטומטי של אפליקציות, לגלות כ-60 אחוזים מאפליקציות האנדרואיד הפוגעניות שהוסרו מהחנות במהלך השנה. Play Protect סורקת את כל האפליקציות המותקנות במכשיר האנדרואיד (בגרסה 4.3 ומעלה של מערכת ההפעלה) פעם ביום, ומדווחת על אפליקציות בעלות התנהגות חשודה העשויה לרמוז על כוונות זדוניות.

הנתון הזה מופיע בדוח הסיכום השנתי של גוגל לנושא האבטחה במערכת ההפעלה אנדרואיד לשנת 2017. הדוח קובע כי אנדרואיד נעשית באופן עקבי מערכת הפעלה בטוחה יותר, וב-2017 ירד הסיכוי להתקנת אפליקציה מסוכנת מהחנות הרשמית (Play Store) מ-0.04 אחוז ל-0.02 בלבד. מחוץ לחנות הרשמית המצב מסוכן יותר, אם כי גם כן נרשם שיפור בזכות Play Protect. הסיכוי שמשתמש המוריד אפליקציות מחוץ ל-Play Store ייפגע מאפליקציה זדונית ירד ב-2017 מ-3.32 אחוז, ל-1.22 אחוז.

כאשר Play Protect מזהה אפליקציה מסוכנת המותקנת מחוץ ל-Play Store, היא מציגה בפני המשתמש הודעת אזהרה – אך אינה חוסמת את ההתקנה. לטענת גוגל, בשנת 2017 בחרו 74 אחוז מהמשתמשים להיענות לאזהרה ונמנעו מהתקנת האפליקציה. בחברה סבורים כי בעתיד אחוז האפליקציות הפוגעניות שאותן יצליח לזהות מנגנון הלמידה הממוחשבת יעלה אף יותר, ואף יהפוך לרוב המוחלט.