iPad LapDock

ה-iPad עדיין לא יכול להחליף מחשב נייד הן בשל צורת השימוש בו והן בשל חוסר המקלדת, אך האביזר הבא בשם LapDock יכול להפוך את ה-iPad למחשב לכל דבר המשמש כמתקן חיבור בין מכשיר ה-iPad של אפל לבין המקלדת האל-חוטית שגם היא מבית אפל. האביזר יאפשר לשלב את את המקלדת והמחשב בנרתיק קשיח יעודי בצורה אנכית וברגע שאנו רוצים להשתמש בהם, פשוט נפתח את המכסה כמו במחשב נייד. אמנם עדיין חסרים החיבורים השונים שקיימים במחשבים הניידים אך בהתחשב בכך שמדובר במוצר הנמצא תחת פיתוח, ייתכן כי בעתיד הוא יוכל להחליף את מחשבי הנטבוק ונעדיף להשתמש במחשבי הטאבלט בשל משקלם הנמוך, מסך המגע והאפשרות להתנייד עם מוצר קטן יותר. כרגע המוצר אינו נראה מרשים, אך לדברי החברה המוצר הסופי יראה שונה מבסרטון שבהמשך כשיושק בהמשך השנה. (מקור).