instagram stories

אינסטגרם (Instagram) ממשיכה להוסיף תכונות לאפליקציה שלה, ולאחר שהוסיפה הודעה המדווחת שכל תזרים העדכונים נצפה, כעת היא מעוניינת לקחת את החיבור בין המשתמשים צעד קדימה והכריזה על תכונה חדשה המאפשרת לדעת אלו חברים מחוברים.

בהודעה שפרסמה החברה, נכתב כי התכונה החדשה תוצג כנקודה ירוקה ליד תמונות הפרופיל של חברים בעמודים שונים באפליקציה, ביניהם עמוד ההודעות (Direct) ורשימת החברים בעת שיתוף פוסט מהתזרים. כמו־כן, צוין כי מחוון הסטטוס יהיה זמין רק עבור העוקבים או האנשים עימם שוחח המשתמש בעבר, וכי ניתן לכבות את התכונה בכל עת דרך מסך הגדרות הפרטיות. עם זאת, הכיבוי מותנה בכך שלא ניתן יהיה לראות האם משתמשים אחרים מחוברים.

באופן אירוני למדי, התכונה נועדה להאריך את זמן המשתמשים באפליקציה, שמנסה להוות תחליף לווטסאפ (WhatsApp) ולפייסבוק מסנג'ר (Facebook Messenger), כשכל השלושה בבעלות של פייסבוק.