Google Pixel Phone

גוגל החלה לחסום את האפליקציות הרשמיות שלה, כדוגמת Gmail, דפדפן כרום או YouTube, במכשירים שעליהם מותקנת מערכת ההפעלה אנדרואיד בגרסה שלא קיבלה את אישורה הרשמי. מדובר בעיקר במכשירים מתוצרת סינית שעליהם מותקנת גרסה מותאמת של מערכת ההפעלה, אם כי הצעד בהחלט עשוי להשפיע גם על גרסאות חיצוניות של אנדרואיד המהוות תחליף לגרסה הרשמית בעבור משתמשים מתקדמים, כדוגמת LineageOS ו-Paranoid Android.

הצעד בוצע ללא הודעה מראש, ועד עתה לא נתקבלה התייחסות מצד גוגל לעניין. החברה מעוניינת מן הסתם לחסום יצרניות המתקינות את האפליקציות שלה על מכשיריהם ללא אישורה, דבר הנוגד את כללי השימוש בגרסת הקוד הפתוח של אנדרואיד (AOSP). מדובר מבחינת גוגל הן בפגיעה בעסקיה, והן בסיכון אבטחה.

בעבור משתמשים מתקדמים שאינם מעוניינים להסתפק בגרסת מערכת ההפעלה הרשמית (ולעתים קרובות – האיטית והמיושנת) של היצרן, מציעה גוגל סוג של פתרון: אפשרות לאישור בדיעבד של המכשיר באמצעות טופס מקוון. אולם גם פתרון זה מסבך מעט את העניינים: האישור יידרש בעבור כל התקנה של מערכת ההפעלה, לרבות גרסאות עדכון שחייבו מחיקה מלאה של זיכרון המכשיר (Reset), ומוגבל ל-100 התקנות בלבד בעבור כל משתמש.

עדכון: מתברר שכרגע, גוגל יורדת מהרומים המותאמים.