Google X, מעבדות החומרה של גוגל, עסוקות במקביל בכמה פרויקטים כל הזמן – כולל הפרויקט המתגלגל Google Glass כמובן. לפי דיווח של הוול-סטריט ג'ורנל (WSJ), עסוקות כעת המעבדות גם בניסיון לפתח סוג חדש של תצוגה שלא יהיה מצויד במסגרת באופן מוחלט.

המטרה היא לאפשר לבנות תצוגות שונות ומשונות, ובדרך כלל גם גדולות במיוחד, כך שהתמונה המוצגת על פני מסך הענק המשולב תוצג באופן חלק לחלוטין, בלי הפרעה של מסגרת מינימליסטית ככל שתהיה.

המסכים שיפותחו יאפשרו לבנות את תצוגות הענק ממש כמו מקוביות לגו, לפי בחירת המשתמש, כך שבסופו של דבר לא ניתן יהיה להבחין בעין כי התצוגה מורכבת מהרבה יחידות. בפתרונות דומים שכבר קיימים כיום ניתן להבחין בדרך כלל די בקלות בקווי המסגרת של יחידות המסכים המרכיבות את התצוגה הגדולה, כך שהתצוגה אינה חלקה לגמרי.

גוגל לא מסרה תאריך יעד בו הפרויקט אמור להפוך למסחרי, אם בכלל.

(מקור: ArsTechnica)