Google Play Protect Logo

לגוגל (Google) נמאס מהמקרים הרבים של אפליקציות זדוניות שמצליחות לנחות ב-Google Play ולהתגלות רק אחרי שזכו לאלפי ואף מיליוני הורדות. כדי להימנע ממקרים כאלה בעתיד הודיעה החברה על הקמת App Defense Alliance – 'הברית להגנת אפליקציות' – שיתוף פעולה במסגרתו היא תסתייע בחברות אבטחת מידע לזיהוי מהיר יותר של התנהגות זדונית של אפליקציות.

הברית הוקמה בשיתוף עם שלוש חברות אבטחה: ESET הסלובקית, לוקאאוט (Lookout) האמריקאית וזימפריום (Zimperium) הישראלית. כל אחת מהן מפעילה פתרונות לאבטחה של מכשירים ניידים, וכולן היו מעורבות בזיהוי אפליקציות זדוניות במכשירי Android במהלך השנים האחרונות.

גוגל מתכוונת מעתה לסרוק כל אפליקציה שעומדת לעלות לחנות בעזרת שלושת המנועים של החברות הללו, בנוסף למנוע ה-Play Protect שלה, כדי להגביר את הסיכוי לזהות בטרם עת אפליקציות זדוניות ולמנוע את העלאתן לחנות. גם אפליקציות שכבר עלו תיסרקנה מדי פעם, כפי שנעשה בשנים האחרונות במסגרת הניסיונות של גוגל למנוע ניצול לרעה של מנגנונים באפליקציות קיימות.

הברית כבר החלה בפעילותה, ולפי הודעת גוגל נראה כי בהמשך עשויות להצטרף אליה חברות נוספות, כדי להפוך את מכשירי Android לבטוחים יותר לשימוש.