כחלק מהפקת הלקחים בעקבות הנזק שנגרם למשתמשים רבים בעת התקנת העדכון האחרון למערכת ההפעלה Windows 10, הכריזה מיקרוסופט (Microsoft) על 'חידוש' שייכנס לתוקפו החל מהעדכון הבא למערכת ההפעלה. החל מעדכון זה והלאה יידרש שטח אחסון פנוי בנפח של כ-7 גיגה-בייט אליו תתייחס מערכת ההפעלה כ-'מקום שמור' לצורך התקנת עדכונים ופעילותה התקינה של Windows 10. 

במיקרוסופט מסבירים כי קבצים זמניים, הנדרשים לצורך התקנת העדכון וכן עבור פעילותה השותפת של Windows 10 והתוכנות המותקנות בה, ישמרו במסגרת אותו מקום שמור שיקבע על ידי מערכת ההפעלה. פינוי והגדרת שטח זה יעשה באופן אוטומטי ובהדרגה עבור כלל המשתמשים. במקרה שבו לא יהיה די שטח פנוי בכונן, ככל הנראה לא ניתן יהיה להתקין את העדכון, אך מערכת ההפעלה תוסיף לפעול כרגיל. 

עבור משתמשים המשתמשים במחשבים שולחניים סביר להניח כי דרישה ל-7 גיגה-בייט נוספים הדרושים למערכת ההפעלה לא תהווה בעיה גדולה. משתמשי מחשבים ניידים בעלי כונני SSD קטני נפח, לעומת זאת, עשויים לגלות פתאום כי נפח האחסון הפנוי להם הצטמצם לפתע. מיקרוסופט, מצידה, טוענת כי הצליחה להקטין את נפח הקבצים הנדרשים למערכת ההפעלה Windows 10 בגרסאותיה האחרונות, ולפיכך השינוי הכולל איננו דרמטי.