וואטסאפ

וואטסאפ (WhatsApp) בוחנת תכונה חדשה בגרסת הבטא העדכנית של אפליקציית ההודעות. כפי שדווח על ידי wabetainfo, האפליקציה תציג את כמות הפעמים שהודעה מסוימת הועברה הלאה למשתמשים נוספים (Forwarded). המידע מוצג בתפריט פרטי ההודעה, אותו ניתן לפתוח באמצעות לחיצה ארוכה על ההודעה עצמה.

בנוסף, נראה שהודעה המועברת הלאה יותר מארבע פעמים זוכה לתיוג אוטומוטי כ-״הודעה המועברת לעיתים קרובות״ (Frequently Forwarded). תיוג זה מופיע מעל טקסט ההודעה עצמה, בכל שיחה או קבוצה שבה היא נשלחת.

נראה כי מטרתה של וואטסאפ בצעדים אלו היא לנסות ולהגביל עוד יותר את כוחן של הודעות הנשלחות בתפוצה רחבה בעלות תוכן כוזב, השמצות או קריאות לאלימות. הודעה המתויגת ככזו שמשותפת לעיתים קרובות עשויה לעורר את חשדו של הקורא באשר לאמיתות הפרטים או מקורם. מאחר וההודעות הנשלחות דרך האפליקציה מוצפנות, אין לחברה אפשרות לפקח על תוכנן, ועל כן הפתרונות מגיעים בדרכים עקיפות כדוגמת כמות השיתופים.

נציין כי לא כל תכונה הנבחנת במסגרת גרסת הבטא של וואטסאפ מגיעה בסופו של דבר לכלל המשתמשים, והחברה אינה מפרסמת לוח זמנים פומבי באשר למועד בו ניתן לצפות כי חידושים אלו יהפכו באופן רשמי לחלק מהשירות.