SwiftKey

רוב המקלדות המציעות חיזוי מילים אוספות נתונים רגישים על המשתמשים שלהם, שלעיתים את חלקם היינו מעדיפים שלא יישמרו. SwiftKey השיקה מצב חדש המכונה Incognito Mode המאפשר להשהות את למידת המילים הרגישות למשך זמן קצר.

ממש בדומה לחלון מוסתר בדפדפן, מצב Incognito Mode ב-SwifKey שומר על אותה הרמה של הפרטיות כך שנתונים כמו כתובות אישיות, סימסאות ומספרי כרטיסי אשראי לא יישמרו. כאשר האפשרות מופעלת, ערכת הנושא מוחלפת לצבע שחור ו-SwiftKye לא תשמור בזיכרון שדות מילוי של סיסמאות או רצף של ספרות הנחשב למספר כרטיס אשראי, אך כן תציע מילים להשלמה מהמגוון השמור כבר על פרופיל המשתמש.

לאחרונה, הוסיפה SwiftKey גם חיזוי ליותר ממילה אחת, כך היא מציעה רצף של שתי מילים ויותר, זאת לצד חיזוי של אייקוני אמוג'י. העדכון גם מתקן מספר באגים הקשורים לפריסת האותיות בשפות שונות והוא זמין להורדה למשתמשי האנדרואיד דרך החנות.