ברשת Sprint ישנו מנהג עתיק יומין להעלות את מפרטי המכשירים העתידיים להיכנס לרשת, עוד לפני הגעתם בכלל. עוד פרסום שכזה אשר יכנס להיסטוריה, היא המודעה על הגעתו של ה- Palm Pixi כשבה מצויין כל מפרט המכשיר. נכון שלמראית עין אין הדבר נראה שונה, אך מידי פעם ניתן למצוא הבדלים בין מפרט המכשיר שיוצא בעולם כולו לבין המפרט של המכשיר אשר מגיע לרשת Sprint.
הפעם מדובר בהבדל חיובי מאוד כשבמפרט המכשיר מופיעה קישורית ה- Wi-Fi אשר אינה נכללת במכשיר כפי שהוכרז בעבר. מחירו של המכשיר ברשת Sprint יעמוד על כ- 100$ בלבד לאחר חתימה על חוזה התחייבות לרשת. בהחלט מדובר במחיר הוגן, ועם תוספת ה- Wi-Fi הרכישה הופכת לכדאית ביותר. (מקור)