בסוף השבוע האחרון פרסם חוקר אבטחה המכונה סיגוזה (Siguza) פרצה אותה גילה במערכת ההפעלה macOS של אפל (Apple). לטענתו, מדובר בפרצה הקיימת כבר 15 שנים לפחות, ולמרות זאת אפל לא התייחסה אליה. הוא סיפר כי פרצה זו מאפשרת לפורץ להשיג גישה מלאה לכל הקבצים השמורים במחשב, לאחר התקנת רושעה הנכנסת לפעולה לאחר הפעלה מחדש של המחשב.

הפרצה דורשת גישה פיזית אל המחשב, ולא ניתנת להתקנה ולהפעלה מרחוק. זו סיגוזה הסיבה שבחר לפרסם את הפרטים המלאים באופן פומבי, ומבלי שהתריע על כך מראש, ומבלי שדאג ליידע את אפל בדבר הבאג המסוכן. ״אם באמת הייתה לי כוונה לפגוע במישהו, הייתי מוצא איזו פרצת אבטחה הניתנת להפעלה מרוחקת, כותב תוכנה זדונית שמנצלת את הפרצה הזו, ובוודאי לא כותב על כל התהליך״, ציין.

עד כה לא פרסמה אפל כל התייחסות או תיקון לבאג, כך שהיא כנראה אינה מתייחסת אליו כמקרה דחוף.