Google Home

מי העוזרת החכמה ביותר? חברת מחקר אמריקאית Stone Temple ערכה ניסוי בקרב ארבע העוזרות החכמות הפופולריות בעולם – אלקסה של אמזון (Amazon), קורטנה של מיקרוסופט (Micosoft), ה-Google Assistant של גוגל וסירי של אפל (Apple) – ושאלה אותן 4,952 שאלות. הניסוי התבסס יותר על שאלות של מידע ופחות על פעולות בפקודות קוליות כמו למשל לכוון שעון מעורר או לכבות ולהדליק את האור.

התשובות שלפיהן נבחנו העוזרות סווגו לחמש קטגוריות: האם התשובה הייתה מילולית, האם התשובה התבססה על מקור מידע חיצוני, האם התשובה התבססה על מאגר מידע חיצוני, האם העוזרת לא הבינה את השאלה והאם העוזרת הבינה את השאלה אבל לא ענתה את התשובה הנכונה.

המנצחת הגדולה הייתה ה-Google Assistant שענתה בצורה נכונה על מרבית השאלות, והחזירה הכי פחות את התשובה "מצטערת, אני לא יודעת את זה". למקום השני הגיעה קורטנה (שאפילו הגדילה את אחוז התשובות הנכונות שלה מ-86 אחוז בשנה שעברה ל-92.1 אחוזים), לאחר מכן שוב ה-Google Assistant אך הפעם כזו שמופעלת במכשירי ה-Google Home, במקום הרביעי אלקסה ואילו סירי הגיעה למקום האחרון.

כמו כן קבע הניסוי כי Google Assistant היא העוזרת שהסתמכה הכי הרבה על מקורות צד שלישי כמו וויקיפדיה. באופן מפתיע, דווקא אלקסה הייתה העוזרת שענתה על הכי הרבה שאלות בדרך של הומור, כשסירי לאחריה, זאת לעומת השנה שעברה בו הייתה סירי לעוזרת ההומוריסטית ביותר.