Tor Onion browser darknet

דפדפן האינטרנט פיירפוקס (Firefox), המתיימר להציב את פרטיות המשתמש במרכז בהיותו פרויקט ללא מטרות רווח ונטול אינטרסים מסחריים, עשוי להציע בקרוב למשתמשיו מצב פרטיות מורחב המבוסס על הטכנולוגיה של ארגון Tor, אף הוא פרויקט לא מסחרי שנועד לקדם את פרטיות המשתמשים ברשת.

הטכנולוגיה של Tor מאפשרת להסתיר את מיקומו וזהותו של המשתמש על ידי העברת המידע דרך אלפי תחנות ממסר המקשות על האקרים או גופי ביון להתחקות אחר הגולשים. בפגישה בין נציגי שני הארגונים, נבחנה ברצינות האפשרות של שיתוף פעולה מעמיק, שעתיד להסתיים כאמור בהטמעה מלאה של Tor בתוך דפדפן פיירפוקס כאפשרות לגלישה מאובטחת שתוצע לכלל המשתמשים בדפדפן.

מאחר ויידרש עוד זמן מה בטרם ניתן יהיה להציג חידוש זה, בוחנים בינתיים מפתחי פיירפוקס ואנשי Tor אפשרות לפיתוח תוסף דפדפן (Add-On), שיכול להיות מוכן תוך תקופה קצרה יחסית ויאפשר למשתמשי פיירפוקס לגלוש דרך רשת האנונימיות של Tor בלחיצה אחת. התקנת התוסף עצמו תדרוש כמובן פעולה אקטיבית מהמשתמש, אולם עדיין יהיה זה פתרון פשוט ונגיש יחסית לאפשרויות הקיימות כיום לצורך שימוש בכלי הפרטיות.

כאמור, אף אחד מהארגונים טרם הכריז על מועד יציאה כלשהו עבור התוסף, אולם נראה כי העבודה על פיתוחו החלה – לפחות שלבי האיפיון והתכנון – ומפתחים משני הצדדים מעוניינים לתמוך בפרויקט.