מרכז שירות של הוט מובייל

משרד התקשורת פרסם היום את דו"ח פניות הציבור בנושא חברת התקשורת לשנת 2015, וממנו עולים נתונים מעניינים לגבי שביעות הרצון של הלקוחות מאיכות השירות שמספקות להם החברות.

בתחום הסלולר בולטת לרעה חברת סלקום, עם 36 אחוז של תלונות שנמצאו מוצדקות, כאשר המשרד מגדיר את איכות השירות שלה כ"טעון שיפור". הדו"ח מציין לטובה את חברת פרטנר, שממשיכה להוביל לטובה במקום הראשון במתן השירות למנוייה וזאת לאור היחס בין חלק התלונות המוצדקות לבין גודל החברה בשוק בשנת 2015. בנוסף, טוען הדו"ח, ניתן לראות כי חל שיפור ניכר גם אצל חברת הוט מובייל ביחס לדירוגה בשנת 2014.

בתחום האינטרנט הביתי מצטיינת לרעה חברת 012 סמייל, עם 63 אחוז של תלונות מוצדקות, ואיכות שירות שדורג כ"לקוי". חברת בזק בינלאומי ממשיכה לשפר את השירות למנוייה ושומרת על דירוג גבוה במקום הראשון. כמו כן מציין הדו"ח כי חברת 013 נטוויז'ן השתפרה באופן משמעותי ביחס לשנה שעברה.

מהשוואה בין בזק להוט בתחום תשתית האינטרנט עולה כי חברת בזק עדיין מדורגת ראשונה, אך היא נמצאת במגמת ירידה. לעומתה, הוט השתפרה משמעותית ביחס לשנה שעברה. בתחום הטלפון הביתי לעומת זאת, מגדיר המשרד את שירותה של הוט כ"לקוי", בעוד בזק עדיין מדורגת ראשונה לטובה למרות ירידה קלה.

סך הכל בשנת 2015 התקבלו 10,391 פניות ציבור, עלייה של כ- 9.3% לעומת שנת 2014. תחום ה"חשבונות" ממשיך להיות הנושא המוביל בשיעור פניות הציבור: חיוב שלא על פי תנאי הסכם ההתקשרות, חיוב שגוי בגין שירותי תוכן של ספקי תוכן חיצוניים, חיוב בגין שירותים שלא נתבקשו, אי מתן החזר כספי בגין חיובי יתר וכו'. כמו כן, מבין כל התלונות שלגביהן ניתן היה להביע עמדה ברורה, נמצא כי כ- 42% מהתלונות על חברות התקשורת נמצאו מוצדקות בשנת 2015.