Windows 10 Tablet

גרסת הניסוי של עדכון אביב 2020 למערכת ההפעלה חלונות 10 (גרסה 20H1), העושה את דרכה בימים אלו לבוחני הבטא, היא הראשונה הכוללת התייחסות לאפשרות שחזור מהענן (Cloud download). במיקרוסופט מסבירים כי תכונה זו עדיין איננה פעילה, אולם תופעל בקרוב – כך שהנסיינים יוכלו להתרשם ממנה.

שחזור מהענן משמעו כי בעת תקלה המשביתה את המחשב ומחייבת התקנה מחדש של מערכת ההפעלה, לא יהיה צורך בחיבור כונן חיצוני המכיל עותק של המערכת, או בשמירת קבצי ההתקנה במחיצה ייעודית – הגוזלת חלק משטח האחסון במחשב. במקום זאת, בעת תהליך ההתקנה מחדש הקבצים הנדרשים פשוט יורדו מהאינטרנט, וישתמשו בהם בכדי לשחזר את המערכת בגרסתה העדכנית.

השימוש העיקרי באפשרות זו יהיה עבור מחשבים בעלי שטח אחסון מוגבל, ומאחר ומיקרוסופט מתכננת להתחרות ב-Chrome OS באמצעות גרסה קלה במיוחד של חלונות 10 המיועדת למחשבים קומפקטיים וזולים, נראה כי שחזור מערכת ההפעלה מהענן היא בהחלט תכונה מתבקשת. כמובן שכלל המשתמשים יוכלו ליהנות אף הם מאפשרות לשחזור מהיר של מערכת ההפעלה ללא צורך בעותק שמור שלה בסביבה או להוריד את כל קבצי ההתקנה מראש.

תכונת שחזור הענן צפויה כאמור להיות חלק מעדכון האביב הבא של חלונות 10, בעוד שנסיינים יוכלו להתרשם ממנה במהלך השבועות הקרובים.