Xbox One X

מדי פעם בפעם מדברים במיקרוסופט (Microsoft) על אפשרות שימוש ב-Xbox One בממדים קצת רחבים יותר מאשר קונסולת משחקים בלבד. בדרך כלל מדברים נציגיה על הוספת מקלדת ועכבר שיכולים בעצם להפוך את Xbox One למעין מחשב, וזה קרה גם בסיום השנה שעברה. כעת מתברר שהחברה ככל הנראה כבר עובדת יחד עם יצרנית אביזרי המשחקים רייזר (Razer) כדי לספק עכבר ומקלדת ראשונים לקונסולה.

המטרה היא לשלב את מגנון ה-Chroma של רייזר במוצרים שמיקרוספט תייעד עבור ה-Xbox One, וזאת בעיקר שהחברה לאחרונה עובדת על משחקים שלכאורה מתאימים לשימוש רק במחשב, כך שייתמכו גם ב-Xbox, וזאת תוך הקפדה שכל קונוסלה תתמוך ביחידה אחת של עכבר ומקלדת אחת בלבד.

לפי האתר Windows Central, התכונות המבוקשות עבור העכבר לקונסולה כוללות תמיכה בעד 5 כפתורים, תמיכה בהזזת גלגל אנכית ואופקית, יכולת לדווח על המיקום האבסולטי של הסמן, אפשרות לבדוק מהן היכולות שהעכבר מציע, אפשרות דיווח על תנועה יחסית של הסמן וכאן כתיבת API חדש שיאפשר גישה לנתונים הללו, ועוד.

אישור רשמי לדברים עדיין אין, ויש להזכיר שכבר ב-2016 מיקרוסופט דיברה על הוספת עכבר ומקלדת ל-Xbox, וכמו שרואים, זה לא קרה עדיין.