וואווי (Huawei) תובעת את ממשלת ארה״ב בעקבות החלטתה של זו להטיל למעשה חרם על מוצרי החברה, ואף לדרוש מרשתות הסלולר וחברות תשתית אחרות שלא לרכוש ממנה ציוד. התביעה, שהוגשה לבית המשפט בטקסס, טוענת ליחס בלתי הוגן כלפי וואווי, והיותן של ההאשמות כלפיה מצד הממשל חסרות בסיס. הדרישה היא להסיר באופן מידי את החרם.

״החרם לא רק שאיננו חוקי, אלא גם מגביל את יכולתה של וואווי להתחרות באופן חופשי, ובכך פוגע בלקוחות האמריקניים״, כך לפי גו פינג (Guo Ping), סגן יושב ראש החברה. ״הממשל האמריקני כשל מלהציג כל הוכחה שעשויה להצדיק את היחס המגביל כלפי מוצרי וואווי. אנו נאלצים לנקוט בצעד משפטי זה כצעד אחרון ונואש״.

וואווי טוענת כי הממשל האמריקני החליט לסמן אותה ואת שותפתה ZTE באופן מיוחד מיתר היצרנים, הן אלו שבסין והן מחוץ לה, ללא כל סיבה הגיונית. התהליך שהוביל להכרזה על החרם התנהל לטענת וואווי באופן בלתי תקין, וכי לקונגרס האמריקני אין למעשה את הסמכות הנדרשת בכדי להכריז עליו.

תגובת הממשל האמריקני לכתב התביעה טרם התפרסמה, אולם מהלכי הממשל כנגד וואווי – הן במישור המשפטי והן במישור הבטחוני – נמשכים כל העת. רק לאחרונה פורסם כי במהלך תערוכת האלקטרוניקה CES נערך מבצע עוקץ, בניסיון להשיג הוכחות לקיומו של ריגול תעשייתי מצד וואווי וכלפי חברות אמריקניות.