Gmail app

כיומיים לאחר פרסום התחקיר שקבע כי חשבונות דואר המתארחים בשירות Gmail חשופים לגישה מצד חברות חיצוניות, לרבות כאלו המפעילות צוות אנושי הקורא חלק מההודעות באופן פרטני, מפרסמת גוגל את תגובתה המלאה. לטענת החברה, קיימים נהלים המסדירים את גישתן של חברות חיצוניות לחשבונות Gmail, וגישה זו נתונה לשליטתו המלאה של המשתמש.

בגוגל מסבירים כי כאשר חברה חיצונית מבקשת גישה לחשבונות Gmail פרטיים, נעשה שימוש הן בכלים אוטומטיים והן בבדיקה פרטנית על מנת לקבוע כי החברה אכן עומדת בתנאי הפרטיות הנדרשים, ומציגה באופן מדויק ותקין איזה שימוש היא מתכוונת לעשות במידע אותו היא מבקשת. רשימת כל החברות שקיבלו גישה לחשבון ה-Gmail מופיעה כל העת תחת תפריט הגדרות המשתמש, ומידי פעם הוא אף מתבקש לעבור עליה באופן יזום במסגרת הבדיקה התקופתית (Security Checkup) אותה גוגל מעודדת.

מנהלי IT, המפקחים על כמות גדולה של תיבות מייל המופעלות דרך חבילת שירותי המשרד של גוגל (G Suite), יכולים לאשר או לחסום גישת חברות חיצוניות באופן מרוכז עבור כל העובדים. בנוסף, מדגישה גוגל כי גם אם הוא נושא בחובו סיכונים מסוימים, קיים יתרון מובהק למערכת הפתוחה לשירותים חיצוניים. ״היא מעניקה לכם את החופש והאפשרות להוציא את המיטב מתיבת המייל שלכם״, כך לפי תגובת החברה.

התגובה אומנם מתייחסת לטענות העולות בתחקיר, איך אינה סותרת אותן. העובדות העולות מן התחקיר הן שגם אם גוגל מפעילה פיקוח מסוים על חברות חיצוניות, הוא איננו קפדני מספיק, ורבות מהן מקיימות מדיניות הכוללות סריקת מיילים וחדירה מסוימת לפרטיות המשתמשים – מבלי שפעילות זו תגרום לחסימתן.