Apple HomePod

אפל (Apple) וגוגל (Google) הודיעו ביממה האחרונה כי הן משהות את התוכניות המאפשרות לעובדים להאזין להקלטות של משתמשי העוזרות הקוליות שלהן.

הראשונה להודיע על כך היתה גוגל, שהבטיחה להשהות את ההאזנה להקלטות מנויי Google Assistant באיחוד האירופי. ההכרזה על הצעה הזה נכלל בפרסום של נציב הגנת וחופש המידע של מדינת המבורג בגרמניה, יוהנס קספאר, שהודיע כי פתח בהליכים מנהליים לעצירת השימוש במידע הקולי של אזרחי האיחוד האירופי.

"גוגל הצהירה בפני הנציב במהלך ההליכים המנהליים הללו כי תמלילים של הקלטות קוליות לא תתבצענה יותר למשך לפחות שלושה חודשים", צוין בהודעה. "(ההצהרה הזו) תקפה לכל האיחוד האירופי".

הנציב קספאר אמר כי "השימוש במערכות סיוע קוליות חייב להיות שקוף, כך שהסכמה מודעת יכולה להינתן על ידי המשתמשים. זה כולל מידע מספק ושקוף לאלה המודאגים אודות העיבוד של פקודות קוליות, אך גם בנוגע לתדירות וסכנת ההפעלות הבלתי מכוונות".

בינתיים, אמש התחייבה אפל במייל לאתר TechCrunch להשהות את התוכנית המקבילה של סירי בכל העולם: "אנו מחויבים לספק חוויה מעולה עם סירי תוך הגנה על פרטיות המשתמשים" כתב דובר מטעם החברה. "בזמן שאנו מבצעים בדיקה מעמיקה, אנו משהים את (תוכנית) הדירוג של סירי ברחבי העולם. בנוסף, כחלק מעדכון תוכנה עתידי,למשתמשים תהיה יכולת לבחור (האם) להשתתף בדירוג".

הסוף להאזנות?

ההודעות של שתי החברות הגיעו לאחר שני תחקירים – הראשון של ערוץ טלוויזיה בלגי והשני של עיתון הגרדיאן הבריטי – שהצביעו על כך שעובדי החברות מאזינים להקלטות של משתמשי העוזרות הקוליות שלהן. זאת בזמן שהן אינן מאפשרות למשתמשים שליטה כלשהיא על העניין – כמו מחיקת הקלטות או בחירה האם יוכלו לשמש לבקרת איכות הזיהוי הקולי.

אמזון ומיקרוסופט מאפשרות מזה זמן רב מחיקה ידנית של הקלטות מהעוזרות הקוליות שלהן (אמזון דרך אפשרויות הפרטיות באפליקציית אלקסה, ומיקרוסופט דרך האתר שלה). נראה כי בקרוב יתפתח סטנדרט שיחייב את כל ספקיות העוזרות הקוליות לשלב בהגדרות מתג למניעת האזנה של בני אנוש להקלטות.