Gmail, שירות הדואר המקוון של גוגל (Google), יציע בקרוב למשתמשיו תיקון שגיאות אוטומטי והצעות לשיפור התחביר והניסוח. המנגנון מבוסס על בינה מלאכותית (AI), ופעיל כבר מזה זמן מה במעבד התמלילים מבית גוגל, Google Docs. בשלב הראשון הוא מופעל עבור לקוחות עסקיים (משתמשי G Suite), ולאחר מכן יעשה את דרכו לכלל המשתמשים בשירות.

לאחר הפעלת התכונה, יתוקנו באופן אוטומטי שגיאות כתיב באנגלית, תוך הדגשת המילה שהוחלפה ואפשרות לביטול מהיר של התיקון אם המשתמש מעוניין דווקא בנוסח המקורי. כאשר גוגל תזהה שגיאת ניסוח או תחביר, המילים שלדעת מנגנון הבינה המלאכותית אינן מתאימות (או ניתנות להחלפה באמצעות שילוב מוצלח יותר) יסומנו בקו כחול. במקרה זה, התיקון לא יתבצע באופן אוטומטי, אלא רק לאחר לחיצה נוספת של המשתמש על המילה המסומנת.

כרגיל אצל גוגל, מנגנון תיקון השגיאות הוא למעשה ״מכונה לומדת״ שמשתפרת עם הזמן, ומתאימה את עצמה באופן מדויק יותר למשתמש ככל שהוא מרבה לכתוב ב-Gmail. כך מקווים בגוגל שלאחר ימים ספורים, כל הצעות התיקון יהיו מדויקות ומתאימות. פרטים נוספים על הטכנולוגיה ניתן לקרוא בפוסט שאותו העלתה החברה בסמוך להשקת השירות.