Facebook Logo

פייסבוק (Facebook) בוחנת שימוש בטכנולוגיית זיהו פנים לצורך אימות חשבונות משתמש. אם תעבור את שלב הניסויים בהצלחה עשויה מערכת זו להחליף את תהליך 'האימות הכפול' שאותו מציעה פייסבוק כיום באמצעות משלוח מסרונים. ככל הנראה המטרה הסופית היא להשתמש בזיהוי הפנים במקום השימוש בססמה, נכון להיום, כדי לגשת לחשבון.

עם זאת בפייסבוק ישתמשו בהתחלה בזיהוי הפנים במקרים בהם יהיה צורך באימות חשבונות נוסף, כמו במקרה של נעילת חשבון, חטיפתו וכדומה.

לאחר מספר דיווחי משתמשים שנתקלו במערכת החדשה בשלב הניסוי, אישרו בפייסבוק את קיומה. "אנו בוחנים תכונה חדשה שתאפשר למשתמשים המעוניינים בכך לאמת את בעלותם על החשבון בקלות ובמהירות. התכונה האפשרית הזו זמינה רק במכשירים בהם כבר נעשה שימוש בעבר כדי להיכנס לחשבון. זהו צעד נוסף, לצד אימות כפול באמצעו מסרונים, שאנו נוקטים בו על מנת להבטיח שבעלי חשבונות יוכלו לאמת את זהותם", מסרה החברה.

נכון לעכשיו התכונה פעילה עבור מספר מצומצם של משתמשים, אך יש להניח כי אם תפעל היטב נראה אותה מגיעה לכלל המשתמשים ברחבי העולם.

פייסבוק פיתחה לאורך השנים בסיס טכנולוגי מתקדם לזיהוי פנים הנשען, בין השאר, על רכישת החברה הישראלית Face.com, אך עד כה נמנעה מלהשתמש בו באופן נרחב מחשש לביקורת שלילית על חדירה לפרטיות.