Whatsapp

ועדת הפרטיות של האיחוד האירופי הוציאה מכתב רשמי לווטסאפ (WhatsApp) בו היא מודיעה לה באופן רשמי שהיא מתחילה לבדוק את שיתוף המידע של המשתמשים בשירותיה עם חברת האם פייסבוק (Facebook), ושיש לה "דאגות אמיתיות" בנוגע לכך.

המכתב נשלח לאחר שפייסבוק הודיעה לאחרונה שהיא מתכוונת לשנות את מדיניות הפרטיות שלה כך שהיא תוכל להשתמש בנתוני המשתמשים ב-WhatsApp עם שירותי הרשת החברתית שלה וזאת במטרה כדי לקדם הצגת מודעות. שיתוף המידע הזה יבוצע באופן אוטומטי, למרות שמשתמשים יוכלו לבחור ב-30 הימים הראשונים לשיתוף הזה לבחור להישאר מחוץ לתמונה. עם זאת, גם במקרה כזה יהיה שיתוף נתונים בסיסי.

חברי הועדה מודאגים מכך שתהיה לכך השפעה גם על אנשים שאינם מנויים לשירותים השונים של פייסבוק, וזאת עקב שיתוף המידע ומה שהאפליקציה עצמה יודעת לעשות כמו זיהוי האנשים שנמצאים ברשימת הקשרים ב-WhatsApp וגם בפייסבוק.

"אלו הן אינן מטרות שהיו כלולות בתנאי השימוש ומדינות הפרטיות כשהמשתמשים הנוכחיים [ב-WhatsApp] חתמו עליהם כדי לקבל את השירות. שינויים אלו הוצגו בניגוד להצהרות ציבוריות קודמות של שתי החברות שהבטיחו שלא יהיה אי פעם שיתוף מידע ביניהן", נכתב בפנייה לווטסאפ.