חוק זכות יוצרים (תיקון מס' 5) עבר היום בכנסת בקריאה שנייה ושלישית וייכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. החוק, שקודם על ידי שרת המשפטים ח"כ איילת שקד ויו"ר וועדת הכלכלה ח"כ איתן כבל, מבקש להטיל אחריות פלילית על הפרות זכויות יוצרים ברשת האינטרנט עם עונש של עד שלוש שנות מאסר, למי שבמטרה להפיק רווח מעיסוקו כאמור, שידר, או העמיד לרשות הציבור, ללא הרשאה, יצירות המוגנות על-ידי זכות יוצרים. המשמעות המעשית הינה אכיפה פלילית כנגד מפרי זכויות יוצרים ברשת האינטרנט ובפרט שימוש במכלול אמצעי החקירה, חיפוש ומעצר העומדים לרשות המשטרה במישור הפלילי.

נוסף לאנשים המפיקים רווח מהפצת תכנים לא חוקיים, החוק מבקש להשית אחריות אזרחית על מי שמפיץ הפרת זכויות יוצרים דרך "קישורים" ("לינקים") ומתן מידע, בדבר מקום הימצאותו של תוכן המפר זכויות יוצרים ברשת האינטרנט. הפרת סעיף זה תקנה לבעלי זכויות יוצרים את מכלול סל הסעדים האזרחי, לרבות הזכות לתבוע פיצוי סטטוטורי עד סכום של מאה אלף ₪ לכל הפרת זכות יוצרים.

התיקון להצעת החוק יאפשר לבעלי זכויות יוצרים להתמודד, באופן אפקטיבי, עם הפרות זכויות היוצרים ברשת האינטרנט על דרך קבלת סעד שיפוטי של צווי חסימת גישה. צווים המורים לספקי אינטרנט לחסום גישה לאתרי אינטרנט, אשר עיקר פעילותם היא פעילות המפרה זכות יוצרים; זאת, לרבות בנסיבות בהן לא ניתן לאתר את זהות מפרי זכויות היוצרים העומדים מאחורי אתר האינטרנט המפר.

קרא עוד:  סלקום רוכשת את גולן טלקום. עליית מחירים בדרך?

מוטי אמיתי, מנכ"ל הפדרציה לתקליטים וקלטות (ארגון מפיקי המוזיקה בישראל ) ויו"ר ארגון זיר"ה (זכויות יוצרים ברשת האינטרנט(: "התיקון לחוק זכויות יוצרים הוא חלק ממהלך לגיטימי והכרחי להגנה על יצירה מקורית ותקשורת עצמאית בישראל; כל זאת בצד שמירה וכיבוד זכויות המשתמשים. התיקון יוצר איזון בין שני ערכים משפטיים מהותיים – מצד אחד, זכות קניין ומצד שני זכותו של היוצר להיות מתוגמל מיצירתו. בסופו של יום, ישנה תועלת חברתית באיזון זה שכן הוא מעניק את היכולת ליוצר שרוצה להגן על הזכויות שלו להמשיך וליצור יצירות נוספות – דבר המהווה את הבסיס התרבותי של כל מדינה מתוקנת".

*הודעה לעיתונות