במרץ 2012 הקצה משרד התקשורת, להוט מובייל (לשעבר מירס) את הקידומת 053, תוך התחייבות מצד החברה לפנות בעתיד את הקידומת 057. משרד התקשורת הודיע בתחילת שנת 2014 לחברת הוט מובייל ולמפעילי סלולר אחרים על מועד פינוי הקידומת 057, והמרתה לקידומת 053.

לקוחות המחזיקים בקידומת 057, יקבלו את אותו המספר עם קידומת 053, מועד ההחלפה יהיה בלילה שבין 29.11.2014 ל- 30.11.2014. ההוראה תקפה גם כלפי מנויים בעלי קידומת 057 שהתניידו במהלך השנים לחברות סלולריות שונות, וגם מספרם יוחלף למספר זהה עם הקידומת 053.

כיום ישנם כ – 97,000 מנויים שברשותם הקידומת 057, מתוכם כ- 6,000 בהוט מובייל, והשאר לקוחות שהתניידו עם מספרם המלא (ניוד מספרים) לחברות סלולריות אחרות. ייתכן שביום המעבר, 30.11.2014 יהיו שיבושים בהעברת שיחות אצל מנויים בעלי קידומת 057.

פינוי הקידומת יחל 30.11.2014, ויתבצע במהלך שנת 2015 כדלהלן:

א. במועד ההחלפה (שהוא 30.11.2014) יוחלפו כל המספרים בקידומת 057 למספרים זהים בקידומת 053 אצל כל המפעילים ובכל המערכות של ניידות המספרים, לרבות מספרים של מנויי 057 שהתניידו לחברת סלולר אחרת.

ב. ההחלפה תבוצע בלילה שבין מוצאי שבת 29.11.2014 לבין 30.11.2014.

ג. במהלך תקופה של ששה חודשים החל ממועד ההחלפה יתאפשר למנויים המבקשים להתקשר למנויים בקידומת סלולר 057 חיוג דו-דרכי, הן בקידומת 057 והן בקידומת 053.

ד. במהלך תקופה של ששה חודשים שתחילתה בתום ששה חודשים ממועד ההחלפה, יפעילו כל בעלי הרישיונות (סלולר, טלפון נייח, ומפעיל וירטואלי) הכרזה אשר תודיע לכל מנוי שיחייג למספר בקידומת 057, כי הקידומת הוחלפה לקידומת 053, ובסיום ההכרזה לא תועבר השיחה ליעדה.

קרא עוד:  הוט חוזרת לשווק חבילות גלישה במהירות של 500 מגה-ביט

ה. ההכרזה תושמע בעברית ואנגלית.

ו. בתום שנה ממועד ההחלפה יושמע למנוי שיחייג למספר בקידומת 057 הצליל המקובל לגבי מספר שאינו קיים.

*הודעה לעיתונות – משרד התקשורת

-פרסומת-
מדור ההודעות לעיתונות של האתר נותן במה לחדשות ולהכרזות המתרחשות בשוק הישראלי. זהו שירות לציבור קוראי האתר והכתבות פורסמו כלשונן וככתבן. אין האתר אחראי על תוכן הכתבה והוא אינו קשור או מושפע מכך.